Välkommen till Dals Eds Demensförenings hemsida!

130 000-150 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10 000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor.  

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. Mycket kan dock göras för att bevara kvarvarande funktioner så länge som möjligt genom stöd och stimulans.

Demens - en folksjukdom

som blir allt vanligare

Demensdag

Föreläsare Lise lotte Björk


Onsdagen den 20 oktober. kl. 18-20

vid Gamla Real, Norra Moränv, Ed

Ingen föranmälan, föreläsningen är kostnadsfri.


Innehåll:

Bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom och anhörigas livssituation och behov av stöd, demenssjuka och anhöriga?Lise-lotte Björk är utbildare och handledare på Lära där hon utbildar och handleder inom området äldreomsorg och demensvård hon arbetar även som demensvårdsutvecklare på Vardaga Demensakademi.


Lise-lotte medverkar även i Podcasten ”Demensdialogen Angvik & Björk” som sprider kunskap och ger råd för att underlätta för dem som lever med demenssjukdom, deras anhöriga och personal.