Information

Här kan du följa föreningen och förbundets arbete och ta del av nyheter och information

Förtroendeuppdrag 2022.

Ordförande     Stefan Ljungberg, egenföretagare

Sekreterare     Beatrice Magnusson, undersköterska demensboende

Kassör              Stina Karlsson, fd. politiker och administratör

Ledamot          Carina Johansson, demenssköterska

Ledamot          Gunilla Bengtsdotter, fd. förvaltningschef socialförvaltningen

Ersättare          Lars-Evert Karlsson, fd. politiker och patientombudsman

Valberedning  Therese Olsson, demensspecialiserad undersköterska samt                        Ulf Zakariasson, egenföretagare

Revisor             Krister Stensson, politiker BFK Socialnämnd samt  Sjukhusnämnden VG region