Demensförbundet

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.

Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Vi har en unik stödverksamhet i våra 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet och vi har cirka 10 400 medlemmar.

Demensförbundet är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin. Demenssjuka och deras anhöriga är våra uppdragsgivare.

Förbundet får statligt handikappbidrag från Socialdepartementet. Demensförbundet har ett litet kansli med fem heltidstjänster och två deltidstjänster. Vi finns på söder i Stockholm.

Demensförbundets styrelse består av sju personer (samt två adjungerade) som träffas var sjätte vecka. Styrelsen väljs på förbundskongressen som hålls vart tredje år. Nästa kongress är våren 2021.

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Läs mer om Demensfonden.